Ortnevik kraftverk

Ortnevik kraftverk fikk konsesjon i 1999 og var med det blant de første i den moderne småkraftbølgen. Tiltakshaverne var selv sterkt involvert i prosjektering og bygging av verket. Anlegget har vært i regulær drift siden 2005.

Som et ledd i utvikling og optimalisering av Vassdalselva, var det naturlig for grunneierne å samarbeide med Småkraft, og dermed også la Ortnevik kraftverk være ein del av dette samarbeidet.

Teknisk data

Nedbørsfelt

56,6 km²

Minstevannsføring

Sommer: 500 l/s
Vinter: 200 l/s

Inntakskote

63 m

Kraftstasjonkote

19,0 m

Fallhøyde

44 m

Produksjon

5,5 GWh
Dette tilsvarer strøm til 344 husstander.