Osvatn kraftverk

Nedslagsfelt 8 km2, tilsig 18,8 mill m3, turbintype Pelton, antall turbiner 1.

Teknisk data

Nedbørsfelt

-0,1 km²

Minstevannsføring

Inntakskote

281 m

Kraftstasjonkote

75,0 m

Fallhøyde

206 m

Produksjon

2,4 GWh
Dette tilsvarer strøm til 150 husstander.