Øvre Alsåker kraftverk

Øvre Alsåker ligger i Ullensvang kommune i Vestland fylke

Teknisk data

Nedbørsfelt

17,0 km²

Minstevannsføring

Sommer: 150 l/s
Vinter: 100 l/s

Inntakskote

485 m

Kraftstasjonkote

305,0 m

Fallhøyde

180 m

Produksjon

19,1 GWh
Dette tilsvarer strøm til 1194 husstander.