Under utbygging

Foldvik øvre kraftverk

Øvre Foldvik kraftverk bygges i Gratangen kommune, som er en del av Troms og Finnmark.

Teknisk data

Nedbørsfelt

8,5 km²

Minstevannsføring

Sommer: 100 l/s
Vinter: 50 l/s

Inntakskote

527 m

Kraftstasjonkote

290,0 m

Fallhøyde

237 m

Produksjon

8,3 GWh
Dette tilsvarer strøm til 519 husstander.