Øvre Russvik Kraftverk

Øvre Russvik Kraftverk (sammen med Nedre Russvik) ligger i Narvik kommune i Norland fylke.

Teknisk data

Nedbørsfelt

5,6 km²

Minstevannsføring

Sommer: 80 l/s
Vinter: 25 l/s

Inntakskote

530 m

Kraftstasjonkote

115,0 m

Fallhøyde

415 m

Produksjon

10,0 GWh
Dette tilsvarer strøm til 625 husstander.