Under utbygging

Øvre Skorilla kraftverk

Øvre Skorilla kraftverk ligger i Orkla kommune i Trøndelag fylke. Dette består av en kort tunnel på 200 meter, nedgravde rør og en liten kraftstasjon.

Teknisk data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Inntakskote

Kraftstasjonkote

Fallhøyde

Produksjon

6,2 GWh
Dette tilsvarer strøm til 388 husstander.