Under utbygging

Øvre Skorilla kraftverk

Øvre Skorilla kraftverk ligger i Orkla kommune i Trøndelag fylke

Teknisk data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Inntakskote

Kraftstasjonkote

Fallhøyde

Produksjon

6,2 GWh
Dette tilsvarer strøm til 388 husstander.