Øyrabekken kraftverk

Øyrabekken kraftverk ligger i Hesvik, i Jondal kommune og har sitt utløp i Hardangerfjorden. I Hesvik har de utnytta vannkraften i hundrevis av år til både kvern, stampe til toving av klær, sag og fra mellomkrigstida også sin egen strøm.

På bruket til Magne Eikenes er det den dag i dag egenprodusert kraft fra en liten bekk. Kraftverket frå 1956 gir likestrøm til lys og varme og har også kraftuttak, via reimdrift, til sag.

For utnyttelse av den langt større Øyrabekken, valgte grunneierne Håkon Jensen og Magne Eikenes partnerskap med Småkraft AS i 2003. Kraftverket fikk konsesjon i 2005 og med byggestart i april 2006 ble byggetiden knappe 1 år.

Øyrabekken kraftverk ble offisielt åpnet 11.april, 2007, med både grunneiere, arbeidslag, ordfører og inviterte gjester til stede.

Erfaring fra 2 års drift av anlegget er god. Samarbeidet mellom Småkraft og grunneiere om drift viser seg å være en effektiv og hurtig måte å løse problemer som oppstår, og ikke minst ved nærhet for tilsyn og start. Anlegget har hatt en svært stabil drift, med kun små og få ”barnesykdommer” i begynnelsen.

Vannveien ligger i et noe utfordrende terreng, noe som resulterte i en rørgate med utradisjonelle løsninger. I det skrinne terrenget øverst ligger røret klamret til fjellet, videre forbi en loddrett fjellvegg er det et prefabrikert rør som er boltet til fjell. Nederste del er nedgravd. Samarbeidet med den lokale entrepenøren har vært meget godt. På samme måte har også rammeavtaler med utstyrsleverandører gitt et både godt og kostnadseffektivt resultat.

En av de viktigste faktorene for den gode gjennomføringen, er et konstruktivt samarbeide mellom grunneiere og Småkraft. En annen viktig suksessfaktor, er at man har løst utfordringer som kom opp underveis konstruktivt og forløpende, uten å ty til byråkratiske prosesser. Byggingen har kunnet holde framdriftsplan og budsjett. Dette er ingen selvfølge i denne typen prosjekter.

Peltonturbinen har 4 stråler med en maksimal slukeevne på 0,82 m3/sek og driver en generator på 2300 kVA, 6600 v. Rørgaten i GRP/støpejern med 0,6 meter diameter er 800m lang og er delvis nedgravd.

All strøm transformeres opp til 22 kV og leveres på nettet. Inntaksdammen er bygget som gravitasjonsdam i armert betong med rist og glideluke. Kraftstasjonsbygget, på 65m2, er utformet med glassvegg, steinmurer og panel for å gi ett estetisk godt inntrykk i tillegg til det praktisk funksjonelle.

Teknisk data

Nedbørsfelt

5,9 km²

Minstevannsføring

Sommer: 60 l/s
Vinter: 30 l/s

Inntakskote

305 m

Kraftstasjonkote

10,0 m

Fallhøyde

295 m

Produksjon

8,8 GWh
Dette tilsvarer strøm til 550 husstander.