Råssåfoss kraftverk

Råssåfoss kraftverk ligger i Surnadal kommune, Møre og Romsdal fylke.

Teknisk data

Nedbørsfelt

18,1 km²

Minstevannsføring

Sommer: 50 l/s
Vinter: 20 l/s

Inntakskote

415 m

Kraftstasjonkote

5,0 m

Fallhøyde

410 m

Produksjon

19,1 GWh
Dette tilsvarer strøm til 1194 husstander.