Reinli kraftverk

Kraftverket, som ligger i Sør-Aurdal kommune i Oppland, ble originalt bygget av Norsk Grønnkraft AS i 2007/08 og offisielt åpnet under stor festivitas i juni 2008.

Det noe spesielle med dette kraftverket er den lange rørgatenpå hele 3.000 meter. Terrenget er meget bratt og ulendt i siste del ned mot kraftstasjonen, noe som bød på store utfordringer for den lokale entreprenøren Brødrene Dokken AS.

Imidlertid ble oppgavene løst på en forbilledlig måte, og kraftverket framstår nå som et eksempel til etterfølgelse.

Teknisk data

Nedbørsfelt

57,6 km²

Minstevannsføring

Sommer: 150 l/s
Vinter: 25 l/s

Inntakskote

579 m

Kraftstasjonkote

248,0 m

Fallhøyde

330 m

Produksjon

10,6 GWh
Dette tilsvarer strøm til 663 husstander.