Ritaelva Kraftverk

Ritaelva Kraftverk (sammen med Sveingård) ligger i Tromsø kommune i Troms og Finnmark fylke.

Teknisk data

Nedbørsfelt

11,2 km²

Minstevannsføring

Sommer: 50 l/s

Inntakskote

630 m

Kraftstasjonkote

3,0 m

Fallhøyde

627 m

Produksjon

26,0 GWh
Dette tilsvarer strøm til 1625 husstander.