Røfsdalselva kraftverk

Røfsdalselva kraftverk ligger i Vannylven kommune, Møre og Romsdal fylke

Teknisk data

Nedbørsfelt

15,5 km²

Minstevannsføring

Sommer: 240 l/s
Vinter: 240 l/s

Inntakskote

225 m

Kraftstasjonkote

13,0 m

Fallhøyde

211 m

Produksjon

13,3 GWh
Dette tilsvarer strøm til 831 husstander.