Røneid kraftverk

Byggeår 2015. Turbintype Pelton, antall turbiner 1. Installert effekt 4,5 MW, Ytelse MW 5MW. Slukeevne 1,04 m2/s.

Teknisk data

Nedbørsfelt

10,3 km²

Minstevannsføring

Sommer: 100 l/s
Vinter: 50 l/s

Inntakskote

225 m

Kraftstasjonkote

13,0 m

Fallhøyde

211 m

Produksjon

13,0 GWh
Dette tilsvarer strøm til 813 husstander.