Røvassåga Kraftverk

Røvassåga Kraftverk ligger i Rana kommune i Nordland fylke.

Teknisk data

Nedbørsfelt

50,4 km²

Minstevannsføring

Sommer: 570 l/s
Vinter: 70 l/s

Inntakskote

195 m

Kraftstasjonkote

50,0 m

Fallhøyde

145 m

Produksjon

15,6 GWh
Dette tilsvarer strøm til 975 husstander.