Røyrvik Kraftverk

Røyrvik Kraftverk ligger i Gloppen kommune i Vestland fylke.

Teknisk data

Nedbørsfelt

19,7 km²

Minstevannsføring

Sommer: 90 l/s
Vinter: 90 l/s

Inntakskote

262 m

Kraftstasjonkote

192,0 m

Fallhøyde

70 m

Produksjon

5,2 GWh
Dette tilsvarer strøm til 325 husstander.