Rysna Kraftverk

Rysna Kraftverk ligger i Vang kommune i Innlandet fylke.

Teknisk data

Nedbørsfelt

40,1 km²

Minstevannsføring

Sommer: 500 l/s
Vinter: 20 l/s

Inntakskote

625 m

Kraftstasjonkote

479,0 m

Fallhøyde

146 m

Produksjon

8,4 GWh
Dette tilsvarer strøm til 525 husstander.