Ryssdal kraftverk

Kraftverket, som er «søster-prosjektet» til Jordal kraftverk, ligger i Sunndal kommune i Møre og Romsdal. Kraftverket ble bygget av Norsk Grønnkraft og satt idrift i 2005.

Ryssdal kraftverk er i likhet med Jordal kraftverk et teknisk og arktiktektonisk flott prosjekt som har fått mye positiv omtale. Kraftverket har skiller seg også fra andre kraftverk ved at det har to inntaksdammer.
Ryssdal kraftverk eies og drives nå av Småkraft AS.

Teknisk data

Nedbørsfelt

9,3 km²

Minstevannsføring

Sommer: 15 l/s

Inntakskote

510 m

Kraftstasjonkote

305,0 m

Fallhøyde

205 m

Produksjon

7,1 GWh
Dette tilsvarer strøm til 444 husstander.