Sagåna kraftverk

Sagåna ligger i Rogaland i Hjelmeland kommune.

Teknisk data

Nedbørsfelt

5,2 km²

Minstevannsføring

Sommer: 22 l/s
Vinter: 22 l/s

Inntakskote

500 m

Kraftstasjonkote

70,0 m

Fallhøyde

430 m

Produksjon

10,5 GWh
Dette tilsvarer strøm til 656 husstander.