Sagbergfossen kraftverk

Sagbergfossen kraftverk ligger i Melhus kommune i Trøndelag fylke

Teknisk data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Inntakskote

Kraftstasjonkote

Fallhøyde

Produksjon

3,7 GWh
Dette tilsvarer strøm til 231 husstander.