Salvasskardelva Kraftverk

Salvasskardelva Kraftverk ligger i Bardu kommune i Troms og Finnmark fylke.

Teknisk data

Nedbørsfelt

67,9 km²

Minstevannsføring

Sommer: 260 l/s
Vinter: 160 l/s

Inntakskote

634 m

Kraftstasjonkote

492,0 m

Fallhøyde

142 m

Produksjon

21,6 GWh
Dette tilsvarer strøm til 1350 husstander.