Sandneselva kraftverk

Sandneselva kraftverk ligger ved Masfjorden i Masfjorden kommune i Vestland

Teknisk data

Nedbørsfelt

5,9 km²

Minstevannsføring

Sommer: 30 l/s

Inntakskote

218 m

Kraftstasjonkote

5,0 m

Fallhøyde

213 m

Produksjon

7,1 GWh
Dette tilsvarer strøm til 444 husstander.