Scheldefoss kraftverk

Kraftverket, som ligger i Flatanger kommune i Nord-Trøndelag, ble bygget av Namdal Kraftproduksjon. Kraftverket ble overtatt av Norsk Grønnkraft etter at Namdal Kraftproduksjon ble innfusjonert sommeren 2004, og kraftverket eies idag av Småkraft.

Teknisk data

Nedbørsfelt

80,4 km²

Minstevannsføring

Inntakskote

40 m

Kraftstasjonkote

21,0 m

Fallhøyde

18 m

Produksjon

6,2 GWh
Dette tilsvarer strøm til 388 husstander.