Senneset kraftverk

Senneset Kraftverk er plassert i Sunnfjord kommune, Vestland fylke.

Prosjektet

Senneset Kraftverk fikk konsesjon helt tilbake til 2010 og det skulle gå 10 år før anlegget ble en realitet. Det skulle vise seg å ta lang tid å få på plass en nettavtale med BKK (Sunnfjord Energi).
Anlegget med en total vannvei på 2060 m. ble bygd på ca. 9 måneder. Arbeidet er effektivt og solid utført. Inntaksdam og tilbakeføring av terrenget er flott utført, alle grunneiere er veldig fornøyde.
Ved bygging av anlegget har Bjarte Skår hatt fokus på å redusere bruken av betong for å få et godt klimatilpassa anlegg som skal levere rein fornybar energi i mange år.  

Installert effekt er 1.8 MW på en Peltonturbin og kraftverket har en gjennomsnittlig årsproduksjon på 4,9 GWh.

Teknisk data

Nedbørsfelt

6,3 km²

Minstevannsføring

Sommer: 30 l/s
Vinter: 20 l/s

Inntakskote

350 m

Kraftstasjonkote

135,0 m

Fallhøyde

215 m

Produksjon

4,9 GWh
Dette tilsvarer strøm til 306 husstander.