Under utbygging

Setergrytå kraftverk

Setergrytå kraftverk ligger i Surnadal kommune i Møre og Romsdal Fylke. Stasjonen har en dam med regulering, og er utstyrt med omløpsventil for å sikre kontinuerlig vannføring for fisk.

Setergrytåa støping av dam

Laster flere videoer

Teknisk data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Inntakskote

Kraftstasjonkote

Fallhøyde

Produksjon

11,3 GWh
Dette tilsvarer strøm til 706 husstander.