Sigdestad kraftverk

Prosjektet ligger i Ålfoten, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane. Prosjektet ble ferdig bygget i 2018.

Sigdestad kraftverk i drift!

Etter et drøyt års byggetid er Sigdestad kraftverk med sine 26,76 GWh satt i drift.

Nå venter vi bare på regn og høyere vannføring for å kunne nyte kraftverkets slukeevne på 7,5 m3/s til det fulle.

Teknisk data

Nedbørsfelt

45,5 km²

Minstevannsføring

Sommer: 500 l/s
Vinter: 300 l/s

Inntakskote

152 m

Kraftstasjonkote

10,0 m

Fallhøyde

141 m

Produksjon

26,8 GWh
Dette tilsvarer strøm til 1675 husstander.