Skinvik kraftverk

Skinvik kraftverk ligger i Volda kommune, Møre og Romsdal fylke.

Skinvik Kraftverk AS ble etablert i 2008 av Jostein Fossheim og Harald Sundal. Kraftverket ble bygget på eiendommene deres. Prosjektplanlegging ble gjennomført av Hilde og Jostein Fossheim, og selve bygging av anlegget ble gjennomført av Jostein og Harald. Jostein Fossheim har også brukt sine erfaringer fra tidligere arbeid i fiskeindustrien til å utvikle og bygge et unikt automatisk renseanlegg, som hindrer blad og grener å komme inn i rørgaten.

Teknisk data

Nedbørsfelt

6,8 km²

Minstevannsføring

Sommer: 100 l/s
Vinter: 40 l/s

Inntakskote

101 m

Kraftstasjonkote

4,0 m

Fallhøyde

97 m

Produksjon

3,4 GWh
Dette tilsvarer strøm til 213 husstander.