Skjenaldsfossen kraftverk

Skjenaldsfossen kraftverk ligger i Okland kommune i Trøndelag fylke

Teknisk data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Inntakskote

Kraftstasjonkote

Fallhøyde

Produksjon

25,8 GWh
Dette tilsvarer strøm til 1613 husstander.