Skogbuåna kraftverk

Kraftverket ligger i Treungen i Nissedal kommune, og ble bygget av E-CO Vannkraft AS.

Teknisk data

Nedbørsfelt

21,7 km²

Minstevannsføring

Inntakskote

527 m

Kraftstasjonkote

419,0 m

Fallhøyde

108 m

Produksjon

2,2 GWh
Dette tilsvarer strøm til 138 husstander.