Skorgeelva Kraftverk

Skorgeelva Kraftverk ligger i Rauma kommune i Møre og Romsdal fylke.

Teknisk data

Nedbørsfelt

41,4 km²

Minstevannsføring

Sommer: 550 l/s
Vinter: 160 l/s

Inntakskote

217 m

Kraftstasjonkote

17,0 m

Fallhøyde

199 m

Produksjon

21,4 GWh
Dette tilsvarer strøm til 1338 husstander.