Skravlåga kraftverk

Skravlåga med tilhørende nedslagsfelt ligger i Vefsn kommune, Nordland Fylke. Skravlåga ligger sørøst av fjellmassivet Toven med vanninntaket om lag 4 km vest for Elsfjord sentrum. Skravlåga har sitt utløp i havet om lag 1 km nordvest for Elsfjord sentrum.

Inntaket er på ca kote 263 og utløpet på kote 4, noe som gir en brutto fallhøyde på 259 m. Vannveien består av en nedgravd rørgate på nesten 4 km.

Kraftstasjonen ligger i dagen like ovenfor Skravlågas utløp til sjøen ved eksisterende båthavn.

Tore Løkke har vært hovedentreprenør i forbindelse med gjennomføring av prosjektet. El-Mek er levert av Spetals Verk og Brødrene Dahl har levert vannveisutstyret.

Teknisk data

Nedbørsfelt

15,2 km²

Minstevannsføring

Sommer: 270 l/s
Vinter: 30 l/s

Inntakskote

263 m

Kraftstasjonkote

4,0 m

Fallhøyde

259 m

Produksjon

19,3 GWh
Dette tilsvarer strøm til 1206 husstander.