Under utbygging

Skromme kraftverk

Skromme kraftverk bygges i Etne kommune, som ligger i Vestland fylke.

Teknisk data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Inntakskote

Kraftstasjonkote

Fallhøyde

Produksjon