Skulbørstadfoss kraftverk

Skulbørstadfoss kraftverk ligger i Stjørdal kommune som er en del av Trøndelag fylke

Teknisk data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Inntakskote

Kraftstasjonkote

Fallhøyde

Produksjon

1,2 GWh
Dette tilsvarer strøm til 75 husstander.