Skyggeelva kraftverk

Skyggeelva Kraftverk ligger i Sunnfjord kommune i Vestland fylke.

Teknisk data

Nedbørsfelt

8,1 km²

Minstevannsføring

Sommer: 100 l/s
Vinter: 100 l/s

Inntakskote

360 m

Kraftstasjonkote

6,0 m

Fallhøyde

354 m

Produksjon

12,9 GWh
Dette tilsvarer strøm til 806 husstander.