Under utbygging

Smådalselva kraftverk

Smådalselva er en liten elv og får tilsig fra fjellområdet sør for Tysse i Samnager kommune, som er en del av Vestland fylke.

Teknisk data

Nedbørsfelt

3,7 km²

Minstevannsføring

Sommer: 36 l/s
Vinter: 18 l/s

Inntakskote

365 m

Kraftstasjonkote

45,0 m

Fallhøyde

320 m

Produksjon

9,0 GWh
Dette tilsvarer strøm til 563 husstander.