Soks kraftverk

Soks kraftverk ligger i Fyresdalen kommune i Vestfold og Telemark fylke.

Teknisk data

Nedbørsfelt

16,1 km²

Minstevannsføring

Sommer: 30 l/s
Vinter: 30 l/s

Inntakskote

464 m

Kraftstasjonkote

274,0 m

Fallhøyde

190 m

Produksjon

4,0 GWh
Dette tilsvarer strøm til 250 husstander.