Sølbergfallet kraftverk

Sølbergfallet kraftverk ligger i Orkland kommune i Trøndelag fylke

Teknisk data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Inntakskote

Kraftstasjonkote

Fallhøyde

Produksjon

1,4 GWh
Dette tilsvarer strøm til 88 husstander.