Under utbygging

Somrungen kraftverk

Somrungen kraftverk bygges i Sunndal kommune, som ligger i Møre og Romsdal.

Teknisk data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Inntakskote

Kraftstasjonkote

Fallhøyde

Produksjon