Stampaelva Kraftverk

Stampaelva Kraftverk ligger i Jondal kommune i Vestland fylke.

Prosjektet

Anlegget er bygget med vegløst inntak 556 meter over havet. Inntaket er bygget på løsmasser, har en lavest mulig profil og er pent steinsatt rundt kulpen. Fra inntak er det 100 meter med nedgravd rørgate før vannveien går i borehull ned til kraftverket. Borehull er fora med rustfritt rør i hele sin lengde (1515 m).

Kraftverket ligger fint til ved fjorden, med glassfasaden retta mot fjorden og Strandebarm. Antakelig den beste utsikten man har fra noe kraftverk. Avløp fra kraftverket er laget med vannlås, som både er støydempende og gir et pent lite fossefall når kraftverket går.
Grunna den synlige fossen har Stampaelva fått en svært høy minstevannføring på sommeren 580 l/s. Dette er mer enn halvparten av middelvassføringen. Av samme grunn har kraftverket en lav slukeevne på 1,22 m3/sek (118 % av middelvassføringen)

Teknisk data

Nedbørsfelt

8,6 km²

Minstevannsføring

Sommer: 580 l/s
Vinter: 66 l/s

Inntakskote

556 m

Kraftstasjonkote

4,0 m

Fallhøyde

552 m

Produksjon

20,2 GWh
Dette tilsvarer strøm til 1263 husstander.