Stølsdalselva kraftverk

Stølsdalselva kraftverk ligger i Ullensvang kommune, Vestland fylke.

Teknisk data

Nedbørsfelt

25,6 km²

Minstevannsføring

Sommer: 400 l/s
Vinter: 140 l/s

Inntakskote

261 m

Kraftstasjonkote

67,0 m

Fallhøyde

193 m

Produksjon

23,5 GWh
Dette tilsvarer strøm til 1469 husstander.