Stølselva Kraftverk

Stølselva Kraftverk ligger i Sunnfjord kommune i Vestland fylke (nord).

Teknisk data

Nedbørsfelt

5,6 km²

Minstevannsføring

Sommer: 20 l/s

Inntakskote

445 m

Kraftstasjonkote

140,0 m

Fallhøyde

305 m

Produksjon

6,0 GWh
Dette tilsvarer strøm til 375 husstander.