Storelva Kraftverk

Storelva Kraftverk ligger i Gulen kommune i Vestland fylke (nord).

Teknisk data

Nedbørsfelt

24,5 km²

Minstevannsføring

Sommer: 500 l/s
Vinter: 250 l/s

Inntakskote

108 m

Kraftstasjonkote

42,0 m

Fallhøyde

66 m

Produksjon

10,8 GWh
Dette tilsvarer strøm til 675 husstander.