Straume kraftverk

Straume kraftverk ligger i Valle kommune, Agder fylke

Teknisk data

Nedbørsfelt

20,5 km²

Minstevannsføring

Sommer: 43 l/s
Vinter: 43 l/s

Inntakskote

653 m

Kraftstasjonkote

257,0 m

Fallhøyde

396 m

Produksjon

15,0 GWh
Dette tilsvarer strøm til 938 husstander.