Strömbacka kraftverk

Strömbacka kraftverk ligger ved vassdraget Delångersån, i Hudiksvall kommune i Hälsingland.

Teknisk data

Byggeår

1912

Fallhøyde

16,0 m

Effekt

0,2 MW

Produksjon

0,6 GWh