Strömbacka kraftverk

Strömbacka kraftverk er et kraftverk i Svågan, som ligger i Hudiksvall kommune i Hälsingland.

Teknisk data

Byggeår

1912

Middelvannføring

Fallhøyde

Effekt

200 m

Produksjon

0,6 GWh