Stublielva kraftverk

Stublielva ligger i Beisfjord i Narvik kommune. Fallretten ligger i sameie mellom mange bruk på gard nr. 44. Grunneierne var bevisste på at elva kunne ha et godt potensiale for kraftproduksjon. Hvordan verdiskapningen fra elva skulle realiseres var gjenstand for forhandlinger med forskjellige aktører.

I 2005 ble det inngått kontrakt med Småkraft, som tok på seg risikoen, arbeidet med konsesjonsprosessen og selve utbyggingen. NVE ga konsesjon til prosjektet i 2008. Prosessen med eiendomsrelaterte avklaringer ble ferdig i 2012. Sommeren 2013 kom så Narvik Graveservice AS med maskinene, utbyggingsjobben kunne starte. Ved årsskiftet 2014/2015 var kraftverket klar til å levere sitt bidrag i form av ny fornybar energi og lokale næringsinntekter.

Pent tilpasset i terrenget ved utløpet av Stublielva, ligger nå Stublielva kraftverk. Inntaket med overløp i tre har blitt et turmål både for fagfolk, og for lokale turgåere.

Prosjektet

Gjennomføringen av prosjektet har hatt sine utfordringer underveis. Betongentreprenøren gikk konkurs, og erstatning måtte på plass. Bygging i terrenget strakk seg over to strenge vintersesonger. Dette fordret ekstraordinære tiltak for å holde anleggsdriften i gang.

På den positive siden har lokal entreprenør og andre leverandører gitt sitt verdifulle bidrag til fremdriften. Dette sammen med et operativt prosjektteam, og lokal byggeledelse, har sørget for at prosjektet ble ferdigstilt innenfor tidsplanen.

Samarbeidet med grunneierne har vært godt. Deres bidrag i form av lokal kunnskap og tilstedeværelse i både søknadsfasen og byggefase har bidratt til god prosjektgjennomføring.

Teknisk data

Nedbørsfelt

19,5 km²

Minstevannsføring

Sommer: 300 l/s
Vinter: 35 l/s

Inntakskote

290 m

Kraftstasjonkote

60,0 m

Fallhøyde

230 m

Produksjon

8,4 GWh
Dette tilsvarer strøm til 525 husstander.