Svartdalen kraftverk

Svartdalen kraftverk er et vannkraftverk Masfjorden kommune i Vestland fylke.

Teknisk data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Inntakskote

433 m

Kraftstasjonkote

66,0 m

Fallhøyde

366 m

Produksjon

25,0 GWh
Dette tilsvarer strøm til 1563 husstander.