Sveingård Kraftverk

Sveingård Kraftverk (sammen med Ritaelva) ligger i Tromsø kommune i Troms og Finnmark fylke.

Teknisk data

Nedbørsfelt

30,8 km²

Minstevannsføring

Sommer: 130 l/s
Vinter: 50 l/s

Inntakskote

257 m

Kraftstasjonkote

3,0 m

Fallhøyde

254 m

Produksjon

30,0 GWh
Dette tilsvarer strøm til 1875 husstander.