Takle kraftverk

Takle kraftverk er et vannkraftverk i Gulen kommune i Vestland.

Teknisk data

Nedbørsfelt

3,1 km²

Minstevannsføring

Inntakskote

294 m

Kraftstasjonkote

69,0 m

Fallhøyde

225 m

Produksjon

5,6 GWh
Dette tilsvarer strøm til 350 husstander.