Tesgjolo kraftverk

Teknisk data

Nedbørsfelt

11,8 km²

Minstevannsføring

Sommer: 350 l/s
Vinter: 100 l/s

Inntakskote

507 m

Kraftstasjonkote

317,0 m

Fallhøyde

189 m

Produksjon

5,6 GWh
Dette tilsvarer strøm til 350 husstander.