Tjøredalselva Kraftverk (Svartefoss)

Tjøredalselva (Svartefoss) Kraftverk ligger i Fjaler kommune i Vestland fylke.

Teknisk data

Nedbørsfelt

28,3 km²

Minstevannsføring

Sommer: 150 l/s

Inntakskote

248 m

Kraftstasjonkote

170,0 m

Fallhøyde

78 m

Produksjon

4,2 GWh
Dette tilsvarer strøm til 263 husstander.