Under utbygging

Tokheimselva Kraftverk

Tokheimselva Kraftverk ligger i Ullensvang kommune i Vestland fylke.

Teknisk data

Nedbørsfelt

3,4 km²

Minstevannsføring

Sommer: 300 l/s
Vinter: 20 l/s

Inntakskote

540 m

Kraftstasjonkote

135,0 m

Fallhøyde

405 m

Produksjon

22,3 GWh
Dette tilsvarer strøm til 1394 husstander.