Tømmerdal kraftverk

Kraftverket ligger i Leksvik kommune i Nord-Trøndelag. Det ble bygget av E-CO Vannkraft AS og overtatt av Norsk Grønnkraft AS i januar 2004, men eies idag av Småkraft.

Teknisk data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Sommer: 50 l/s

Inntakskote

160 m

Kraftstasjonkote

35,0 m

Fallhøyde

125 m

Produksjon

2,2 GWh
Dette tilsvarer strøm til 138 husstander.